Home » ዜና » የአማራ ክልል ደኅንነትና የጸጥታ ካውንስል የጋራ መግለጫ እና ውሳኔዎች

የአማራ ክልል ደኅንነትና የጸጥታ ካውንስል የጋራ መግለጫ እና ውሳኔዎች

የአማራ ክልል የደኅንነትና የጸጥታ መማክርት (ካውንስል) በማዕከላዊ እና ምዕራብ ጎንደር፣ እንዲሁም በቅማንት ብሔረሰብ አስተዳድር እና ጎንደር ከተማ የፀጥታ ሁኔታ ላይ ያወጣው የጋራ መግለጫና ውሳኔዎች፡-

Amhara region map.

በማዕከላዊ፣ ምዕራብ ጎንደርና በጎንደር ከተማ እንዲሁም በቅማንት ብሔረሰብ ማንነትን ሽፋን በማድረግ ባለፉት አምስትና ስድስት ዓመታት የዘለቀውን የጸጥታ መደፍረስ ችግር ለሰው ህይዎትና ንብረት ጥፋት ምክንያት ሆኖ መቀጠሉ የሚታወስ ነው፡፡

የክልሉ መንግስት ህግና ሥርዓትን በተከተለ አኳኋን ለተነሱ የማንነት ጥያቄዎች የቅማንት ብሔረሰብን ጨምሮ ምላሽ መስጠቱም የሚታወስ ነው፡፡ ለተነሱ የማንነት ጥያቄዎችና መልሶች ቅሬታ ያደረበት ኃይል፣ ቡድንና ማኅበረሰብ ህግንና ሥርዓትን በተከተለ መንገድ ሀሳባቸውን፣ ጥያቄያቸውንና ቅሬታቸውን አቅርበው መስተናገድ እየተቻለና ለዚህም በርካታ ዕድሎች ብሎም ጊዜያት ተሰጥቶ እያለ በሃይል ፍላጎትን ለማሳካት መሞከር ጸረ ህገ መንግስትና የለየለት ጸረ ሰላም ተግባር መሆኑ በግልጽ ሊታወቅ ይገባል፡፡

የቅማንት የማንነት አስመላሽ ኮሚቴ የተከተለው አቅጣጫም ከላይ የተገለጹ ተግባራትን በመፈጸም ፍላጎትን በኃይል በብሔረሰቡና በክልሉ መንግስት ላይ የመጫን ኢ ህገ መንግስታዊ እንቅስቃሴ ነው፡፡ ይህንን ለመቀልበስ የሚወሰድ አጸፋዊ እርምጃም በአንጻሩ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል፡፡ ከመስከረም 15/2012 ዓ.ም ጀምሮ የተከሰተው ግጭትና እያደረሰ ያለው ከፍተኛ ጉዳትም የዚህ መገለጫ ነው፡፡ ለአካባቢው ጸጥታ መደፍረስ ምክንያት ሆኗል፤ ለሌሎች የጥፋት ሃይሎችም ምቹ ሁኔታ እንዲፈጠር እያደረገ ነው፡፡ በዚህም የተለያዬ ኢ መደበኛ አደረጃጀትን ይዘው የሚንቀሳቀሱና በጸረ ሰላም ተግባር ላይ የተሰማሩ ቡድኖችና ግለሰቦችም ትልቅ መሳሪያ አድርገው እየተጠቀሙበት ይገኛሉ፡፡ በዚህም በሰው ህይዎትና በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰ ይገኛል፡፡

ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በክልልና በፌዴራል መንግስት በትዕግስትና በአርቆ አስተዋይነት ችግሩን በሰላማዊ አግባብ ለመፍታት በርካታ ጥረቶች ቢደረጉም ወደ ውጤት ሊቀየር አልቻለም፡፡ ይባስ ብሎም አካባቢውን ወደ ተሟላ ትርምስ የሚያስገባና ለክልሉ ብሎም ለመላው ሃገሪቱ የጸጥታ ስጋት ወደ መሆን ተሸጋግሯል፡፡ የሰው ህይወትና ንብረት በየቀኑ ይጠፋል፡፡ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች በከፍተኛ ደረጃ ተዳክመዋል፡፡ ከጎንደር-መተማ ያለው አከባቢ የንግድ መስመር ከመሆኑ ጋር ተያይዞም በገቢና ወጪ ንግድ ላይም ከፍተኛ አሉታዊ ተፅዕኖ አሳድሯል፡፡

በመሆኑም የክልሉ መንግሥት ለፌዴራል መንግሥት ጉዳዩን ጣልቃ ገብቶ እንዲያስተካክል በጠየቀው መሠረት የፌዴራል የፀጥታ ኃይል መከላከያን ጨምሮ ማንኛውም ህጋዊ እርምጃ ወስዶ ቀጠናውን በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ተሟላ ሰላም እና መረጋጋት እንዲያሸጋግር መመሪያ ተላልፏል፡፡ የተላለፈውን መመሪያ በመከተል የክልሉ የፀጥታና ደኅንነት ካውንስል በማዕከላዊ፣ በምዕራብ ጎንደር፣ በቅማንት ብሔረሰብ አስተዳድር እና በጎንደር ከተማ ቀጥለው የቀረቡ ክልከላዎችና ውሳኔዎች ተግባራዊ እንዲደረጉ መመሪያ ሠጥቷል፡፡

1. ማንኛውም የኃይል እንቅስቃሴን የኃይል እርምጃ በመውሰድ የሰው ህይወትና ንብረትን ከአደጋ ማዳን፣ በድርጊቱ ላይ የተሳተፉትን በኃይል መቆጣጠር፣ ለህግ ማቅረብ፣ ተመጣጣኝ የኃይል እርምጃን በመውሰድ የኃይል ተግባርን ፍፁም እንዳይቀጥል ማድረግ፣

2. አሁንም የሰላም አማራጮችን ለማስፋትና በአከባቢው ሰላምና መረጋጋት ለመፍጠር ሲባል በተለያዩ ምክንያቶች ወደ ግጭት የገቡ ቡድኖች እና ግለሰቦች በአስቸኳይ ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ በመመለስ ያሏቸውን ልዩነቶች እንዲፈቱ ጥሪ ተላልፏል፡፡ ከዚያ ውጪ ምንም ዓይነት የኃይል እርምጃ ተቀባይነት አይኖረውም፡፡

3. ማንኛውም ግለሰብ ወይም ቡድን በቀጠናው ላይ ለሚደረገው የፀጥታ ኃይል ስምሪት የመተባበር፣ ወንጀለኛን አሳልፎ የመስጠትና የአከባቢውን ሰላም ለማረጋገጥ የሚደረገውን ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ ድጋፍ የማድረግ ግዴታ አለበት፡፡ ይህንን የሚያደናቅፍ ማንኛውም ተግባር በህጋዊ እርምጃ የሚስተካከል ይሆናል፡፡

4. በግልፅ በታወቁ የፀጥታ ኃይሎች ከተያዙት ትጥቅና መሳሪያ ውጪ በተጠቀሱት የክልሉ ዞኖች ላልተወሰነ ጊዜ ትጥቅ ይዞ መንቀሳቀስ የተከለከለና የሚወረስ ይሆናል፡፡

5. የቅማንት ብሔረሰብ አስተዳድር ከዚህ ቀደም በተወሰነው ህጋዊ ውሳኔ መሠረት በአፋጣኝ በሕዝብ ይሁንታ የሚደራጅ የራስ አስተዳድርን በማቋቋም ሁሉም አገልግሎት እንዲጀምር ማድረግ፡፡ ይህንን የሚያደናቅፍ የኃይል እርምጃ ፍፁም ተቀባይነት አይኖረውም፡፡

6. በተለያየ ምክንያትና ሰበብ ተደናግሮም ይሁን በንቃት በኃይል ፍላጎትን ለማሳካት በተደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ ተሳትፎ የነበረውን ኃይል፣ ቡድንና ግለሰብ እስከ ጥቅምት 20/2012 ዓ.ም ድረስ ባለው ጊዜ ወደ ሰላማዊ ሁኔታ እንዲመለስ የክልሉ መንግሥት በድጋሜ ይቅርታ አድርጎለታል፡፡ በሰው ግድያ ቀጥተኛ ተሳትፎ የነበራቸው ግለሰቦች ጉዳያቸው በህግ አግባብ የሚታይ መሆኑ እንደተጠበቀ ይሆናል፡፡

7. በየዞኑ፣ በየወረዳውና ቀበሌ ውስጥ፣ አቅራቢያና አከባቢ ለሚፈጠሩ ወንጀሎች ፀረ-ሰላም ድርጊቶችና እንቅስቃሴዎች በየደረጃው ያለው አመራር፣ ነዋሪና ዜጋ የመቆጣጠር፣ የማሳወቅ፣ እርምጃ እንዲወስድ የማድረግ ኃላፊነት አለበት፡፡ ይህ ካልሆነ ግን ተጠያቂነትን ከማስከተልም በተጨማሪ በአከባቢው የሚገኘው ትጥቅ ሙሉ በሙሉ ተራግፎ ለመንግሥት ገቢ ይሆናል፡፡

8. በኢ- መደበኛ አደረጃጀትና ባልተሠጠ ኃላፊነት ህግን ለማስከበር በሚል ሰበብ የሚደረግ ማንኛውም እንቅስቃሴ የተከለከለ ነው፤ ተጠያቂነትም ያስከትላል፡፡

9. ከጎንደር-መተማ ፣ ከጎንደር-ሁመራ፣ ከጎንደር-ባሕር ዳር፣ ከጎንደር- ደባርቅ የሚወስዱ መንገዶች እንዲሁም በጎንደር ከተማና ዙሪያው ብሎም ሁሉም መጋቢና ዋና ዋና መንገዶች በማንኛውም ጊዜ ነፃ ይሆናሉ፡፡ የሕዝብ እንቅስቃሴም ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ነፃ ይሆናል፡፡ ይህንን ለማደናቀፍ የሚደረግ እንቅስቃሴ ላይ ህጋዊ እርምጃ የሚወሰድ ይሆናል፡፡

10. የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የፌዴራል ፖሊስ፣ ክልል የፀጥታ ኃይል፣ በየደረጃው ያለው የክልሉ መስተዳድር፣ የብሔራዊ መረጃና ደኅንነት በቅንጅትና በጥምረት በመሰማራት በአከባቢው ላይ የተሟላ ሰላምና መረጋጋትን እንዲፈጠር ያደርጋሉ፡፡

11. በመጨረሻም ሁሉም የሰላም ኃይሎች ማለትም የሃይማኖተ አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ ብሔርን እና ማንነትን ሳይለይ በአከባቢያችን የተሟላ ሰላም እንዲረጋገጥ ለፀጥታ ኃይሉ የተሟላ ድጋፍ ታደርጉ ዘንድ ጥሪያችን እናስተላልፋለን፡፡

የአማራ ክልል የደኅንነትና የፀጥታ መማክርት (ካውንስል)
ጥቅምት 05/2012 ዓ.ም
ጎንደር፣ አዘዞ – ኢትዮጵያ

ምንጭ — Ethiopian Broadcasting Corporation

One comment

 1. Few Illetrate Ethiopians Secretary

  EPRDF wants Ethiopians to assume TPLF and the other EPRDF member parties are so different which is a lie

  OPDO /ODP , TPLF and the other EPRDF member parties are ACTING TO BE ENEMIES FALSELY , IN REALITY THEY ARE SCRATCHING EACH OTHERS BACK.

  EPRDF IS UNDERMINING THE 120+ PARTIES BY THEIR PROPOGANDA ..

  TPLF and the rest of the EPRDF are the same., If anyone is different from TPLF in ideology OR would even consider going to war it is the non EPRDF affiliated people, it is the 120 + political parties, definitely that go or TPLF like always consider geniciding while lavishing OPDO / ODP officials.
  Those who are fire and hay are EPRDF and the other 120+ political parties in the country, not TPLF and EPRDF member parties..

  TPLF and the rest of EPRDF are very similar compared to the 120+ parties in the country.

Comments — What do you think?