Home » Archives by category » ጦማሮች፣ አስተያየቶች እና ሌሎችም… (Page 2)

የህወሃት ታሪክ የመሻማት ሩጫ

የህወሃት ታሪክ የመሻማት ሩጫ

ለሌሎችም ያካፍሉ

Google1

ላለፈው ሁለት ወር በህወሃት መሪነትና ባጋፋሪዎቹ ርብርብ የህወሃትን 40ኛ አመት ምስረታ ለማክበር በሚል የብዙ ሚሊዮን ብሮችን ወጪ የጠየቀ ታሪካዊ ጉብኝት፣ ስብሰባዎችና ተጓዳኝ ፈንጠዝያ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገሮች ሲካሄድ ሰንብቷል።…

ስለአዲስ ድምጽ ራዲዮ (አቶ አበበ በለው) ውይይት ላይ የቀረበ ትዝብት

ስለአዲስ ድምጽ ራዲዮ (አቶ አበበ በለው) ውይይት ላይ የቀረበ ትዝብት

ለሌሎችም ያካፍሉ

Google1

ዛሬ በኤርትራ የጎለበተው ህዝባዊ ሀይልን በተመለከተ። የሚያስፈልገን ከስነ ልቦና ችግሮችና፡ታሪክ ላይ ሙጭጭ ከማለት መላቀቅ ነው። (ክቢላል አበጋዝ - ዋሽንተን ዲ ሲ)…

የጎሳ ፌዴራሊዝም መርዝ በኢትዮጵያ (ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረማርያም)

የጎሳ ፌዴራሊዝም መርዝ በኢትዮጵያ (ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረማርያም)

ለሌሎችም ያካፍሉ

Google1

የወያኔ ወሮበላ የዘራፊ ቡድን ስብስብ የማያውቀው ከሆነ ሊያውቀው የሚገባ አንድ ዘላለማዊ የሆነ የታሪክ ህግ አለ፡፡ ያህንን ህግ የቀመሩት ማህተመ ጋንዲ ናቸው፡፡ እንዲህ ይላል፣ “ለጊዜው ምንም ሊሞከሩ እና ሊደፈሩ የማይችሉ መስለው የሚታዩ አምባገነኖች እና ነፍሰ ገዳዮች አሉ፡፡ ሆኖም ግን በመጨረሻ ሁሉም ተንኮታኩተው ይወድቃሉ - ተገንዘቡት ሁልጊዜም ተንኮታኩተው ይወድቃሉ፡፡“…

ምርጫውን ለህዝባዊ እንቢተኛነት እንዴት?

ምርጫውን ለህዝባዊ እንቢተኛነት እንዴት?

ለሌሎችም ያካፍሉ

Google1

ህዘባዊ እንቢታ ማለት ዜጎች የስርአት ለውጥን ሆነ መብታቸውን ለማስከበር በብዙ ቁጥር ሆነው በጋራ አንድን ነገር ማደረግ ወይ አለማድረግ ነው። አለቀ። ብብዙ ቁጥር ተቃውሞ አደባባይ መውጣት በጋራ ልናደርጋቸው ከምንችላቸው በትንሹ ከሺ ነገሮች ውስጥ አንዱ የህዝባዊ ተቃውሞ አካል ነው። ተቃውሟችንን ለመግለፅ በጋራ ልናደርጋቸው የሚቻሉን ነገሮች ሁሌ የግድ ከባድም አጋላጭም መሆንም የለባቸውም። በይበልጥም…

ማስተርስ/ዶክተሬት እንደ መለዋወጫ እቃ! (ታሪኩ አባዳማ)

ማስተርስ/ዶክተሬት እንደ መለዋወጫ እቃ! (ታሪኩ አባዳማ)

ለሌሎችም ያካፍሉ

Google1

ይችን አስተያየት ለመክተብ ያነሳሳኝ ዋና ምክንያት ድንቅ ጋዜጠኛ አበበ ገላው ባቀረበው በዚህ ጥናታዊ ዘገባ ከተጋለጡት (ቅሌት ከተከናነቡት ብል ይሻላል) ግለሰቦች አንዱ አቶ ቆስጠንጢኖስን ባንድ አገጣሚ የማውቀው በመሆኑ ነው። ሰውዬውን ያገኘሁት እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር 1971 - 72 አብረን ማዕከላዊ ብሎም ከርቸሌ በቆየንባቸው የእስር ዘመናት ነበር።…