Home » Archives by category » ጦማሮች፣ አስተያየቶች እና ሌሎችም… (Page 2)

ዘመናዊ ባሪያ ፍንገላ በኢትዮጵያ (ነፃነት ዘለቀ – ከአዲስ አበባ)

ዘመናዊ ባሪያ ፍንገላ በኢትዮጵያ (ነፃነት ዘለቀ – ከአዲስ አበባ)

ለሌሎችም ያካፍሉ

Google1

በዚህን ሰሞን “ኑሮ በአዲስ አበባ” በሚል ርዕስ አንድ መጣጥፍ ማቅረቤን ተከትሎ ከወትሮው ለዬት ባለና እኔንም ባስገረመኝ ሁኔታ ብዙ አንባቢያን ልባዊ እርካታቸውን በመግለጽ በግል አድራሻየ መይለውልኛል፡፡ ለሁሉም በወቅቱ መልስ ሰጥቻለሁ፡፡ ግን በዚህ አጋጣሚ ለሁሉም በሁሉም አንባቢያንና በድረገፆቻችን ስም በድጋሚ ላመሰግናቸው እፈልጋለሁ፡፡…

ድሪያ የዝሙት ዋዜማ ነው (ቢንያም ግዛው ከኖርዌይ ኦስሎ)

ድሪያ የዝሙት ዋዜማ ነው (ቢንያም ግዛው ከኖርዌይ ኦስሎ)

ለሌሎችም ያካፍሉ

Google1

አሁን በሀገራችን ላይ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ወያኔ ስልጣንን ለብቻ ተቆናጥጦ የሚነሱትን ተቃዋሚዎች የማፈን ልምድ እጅግ እየዳበሩ እንደገና ራስን ለማቆየት በሚደርግ ደባ ለምርጫ ቅስቀሳ ፍጆታ የሚውል ገንዘብን ያለ አግባብ በመጠቀም እና በሰንበሌጥ በተገደገደው የነቶሎ ቶሎ ቤት ሀገር አልምቻለሁ ለማለት የሚደረገው የቁማር ሒደት የሚያሳየው ወያኔ ነገውን እንዴት እንደሚያፈቅር ነው።…

በደቡብ አፍሪካ የተፈጸመውን የሻርፕቪሌን ዕልቂት ማስታወሻ (ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረማርያም)

በደቡብ አፍሪካ የተፈጸመውን የሻርፕቪሌን ዕልቂት ማስታወሻ (ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረማርያም)

ለሌሎችም ያካፍሉ

Google1

የአጣሪ ኮሚሽኑ የምርመራ ውጤቶች አስደንጋጭ እና ዘግናኝ ነበሩ፡፡ አጣሪ ኮሚሽኑ ባደረገው የማጣራት ስራ የሚከተሉት ተጨባጭ እውነታዎች መገኘታቸውን ይፋ አድርጓል፡…

ኑሮ በአዲስ አበባ (ነፃነት ዘለቀ – ከአዲስ አበባ)

ኑሮ በአዲስ አበባ (ነፃነት ዘለቀ – ከአዲስ አበባ)

ለሌሎችም ያካፍሉ

Google1

በደመወዝ ብቻ መኖር ከቀረ ብዙ ጊዜ አለፈን፡፡ ደመወዝ ስልህ ደግሞ ይግባህ - የመንግሥትንና በሲፒኤ ደንብ የሚተዳደሩትን ማለቴ ነው፡፡ ትላልቅ ደመወዞችን አይመለከትም፡፡ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚከፈላቸው አሉና እነሱ የኑሮ ግርፋና ሰቆቃው አይነካቸውም፡፡…

የብሄር ብሄረሰብ ፖለቲካና የአድዋ ድል

የብሄር ብሄረሰብ ፖለቲካና የአድዋ ድል

ለሌሎችም ያካፍሉ

Google1

በዚህች አጭር ጽሁፍ ለማስገነዘብ የምሞክረዉ አድዋንና መሰል የሃገራችንን እሴቶች በብሄር-ብሄረስብና ወይም በሃይማኖት ዘመም የፖለቲካ መነፅር (ethnocentric paradigm) መመልከትና በብዙሃን ዘመም (diverse, multi-ethnic) መነፅር መመልከት የሚየስከትሉትን እደምታዎች ለማሳየት ነዉ። ሁለቱም አመለካከቶች የሚያዩት አንድ ነገር ቢሆንም የሚሰጡት ትርጉም ግን የተለያየ ነዉ።…