Home » Archives by category » ጦማሮች፣ አስተያየቶች እና ሌሎችም…

ትንሹ መለስ በሲቪል ሰርቪስ ዩንቨርስቲ

ትንሹ መለስ በሲቪል ሰርቪስ ዩንቨርስቲ

ለሌሎችም ያካፍሉ

Google1

ኢትዮጵያ እጅግ ድሃና ኋላ ቀር ከሚባሉ የዓለም ሀገሮች ተርታ የምትሰለፍ መሆንዋን የተለያዩ ዓለም አቀፍ ጥናቶች ያረዳሉ - እኛም በዘግናኙ ኑሯችን ይህንኑ መራራ እውነት እያረጋገጥነው እንገኛለን፡፡ በሰብኣዊ መብት አያያዝ፣ በኢኮኖሚ፣ በሥልጣኔና በመሳሰሉ የሀገርና የሕዝብ ጤናማ ዕድገት መለኪያዎች ከሁሉም ሀገሮች ግርጌ ሆኖ መገኘት ለገዢዎቻችን ምን ያህል የደስታ ስሜት እንደሚፈጥርላቸው ማወቅ ባንችልም እኛ…

ያበዱትንና የሰከሩትን ትተን ይልቁናስ እኛ ከዕብደትና ከስካር እንውጣ

ያበዱትንና የሰከሩትን ትተን ይልቁናስ እኛ ከዕብደትና ከስካር እንውጣ

ለሌሎችም ያካፍሉ

Google1

በነሲሳይ አጭር ውይይት ወያኔ ለተማሪዎችና ለዩንቨርስቲ መምህራን በሥልጠና “ማንዋልነት” ያቀረባቸው ጽሑፎች ሦስት መሆናቸው ተጠቅሷል፡፡ ከሦስቱ አንዱን ተሣታፊ ጓደኛ ሰጥቶኝ እኔም አንብቤዋለሁ፡፡ ከጽሑፉ የተረዳሁት አዲስ ነገር የለም - ያው እንደወትሮው ሁሉ የወያኔን ማበድና ከድርጅትነትም ከሰውነትም ተራ መውጣት ነው የተገነዘብኩት፡፡ ይሁንና ቢያብዱም ቢሠክሩም ገፍቶ የሚጥላቸውና ከገቡበት አረንቋ የሚገላግላቸው ኃይል እስካላገኙ ድረስ እንደዚሁ…

አርሶ አደራዊ አድማ በደሴ አውድማ

አርሶ አደራዊ አድማ በደሴ አውድማ

ለሌሎችም ያካፍሉ

Google1

የዛሬን አያድርገውና የውስጥ ለውስጥ መንገዶቻቸው ሳይቀር አስፓልት ከተላበሱባቸው አምስት የኢትዮጵያ ከተሞች አንዷ ደሴ ነበረች:: እነሆ የስመ-ልማታዊ ወ አርሶ አደራዊ አምባገነን ገዥዎቻችንን እድሜ ያሳጥርልንና ደሴ ደስነት ነባር አስፓልቶቿ እየፈረሱ ጧት ተነጥፎ ማታ በሚፈርስ ኮብልስቶን ተተክተዋል::…

በኢትዮጵያ ያለው “የለማኝ መንግስት” አነሳስ እና አወዳደቅ (ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረማርያም)

በኢትዮጵያ ያለው “የለማኝ መንግስት” አነሳስ እና አወዳደቅ (ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረማርያም)

ለሌሎችም ያካፍሉ

Google1

ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረማርያም: በአሁኑ ጊዜ የረዥም ጊዜ አንባቢዎቼ አንደምያውቁት ሁሉ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ያሉኝን ሀሳቦች እና ማሳመኛ የሙገታ ትንታኔዎች ከፍተኛ በሆነ ግልጽነት፣ እርግጠኝነት እና ለየት ባለ አቀራረብ ሁኔታ በእራሴ ቃላት እና ሀረጎች ለመግለፀ አሞከራለሁ፡፡ በዚህ በአሁኑ ትችቴ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ስርዓት በአመጽ እና በኃይል ከህዝቦች ፍላጎት ውጭ በስልጣን እርካብ ላይ ተፈናጥጦ…

ሰቆቃወ ፕ/ር መስፍን ወልደ ማርያም – ኢትዮጵያዊ

ሰቆቃወ ፕ/ር መስፍን ወልደ ማርያም – ኢትዮጵያዊ

ለሌሎችም ያካፍሉ

Google1

… ከኢትዮጵያ ታሪክ የምንገነዘበው አንድ ሐቅ ቢኖር፣ ካንዴም ሁለቴ አለቀላት፣ ፈረሰች ተብሎ ከተደመደመ በኋላ እንደገና እንዴት እንዳሰራራችና አዲስ ሕይወት እንደዘራች ነው፡፡ በአክሱም ዘመን ፍፃሜ፣ በ፲፮ኛው መቶ ዓመት፣ በዘመነ መሳፍንትና በዘመናችንም በአብዮቱ ወቅትና በደርግ ውድቀት ጊዜ የታየው ሁኔታ ይኸው ነው፡፡ ይህ የኢትዮጵያ እንደገና የማንሰራራት ችሎታ ሀገሪቱ በዘመናት የታሪክ ሂደት ያካበተችው ሰብዓዊና…

Page 1 of 181123Next ›Last »