Home » Archives by category » ጦማሮች፣ አስተያየቶች እና ሌሎችም…

ቅኔና አዘማሪ (ቀሲስ አስተርአየ ጽጌ)

ቅኔና አዘማሪ (ቀሲስ አስተርአየ ጽጌ)

ለሌሎችም ያካፍሉ

Google1

ለአዘማሪ ሙያ ተስማሚ የግብር መግለጫ መሆን ያለበት የቱ ነው? አዘማሪ ወይስ አርቲስት? በሚል በአቶ ዓለም ነጻነት ሬድዮ የቀረበው ውይይት ለዚህች ጦማር መነሻ ሆኖኛል። ከቀደሙ አባቶች እንደሰማሁት አዘማሪ ብቻውን የቆመ አይደለም። ከብዙ ነገሮች ጋራ ከቅኔያችን፣ ከዜማችንና ከስሜታችን ጋራ የተያያዘ ነው። አዘማሪ የሚለውን ቃል ከነዚህ ነጥሎ ለማቅረብ መሞከር ያዘማሪን ክብርና ቦታ ዝቅ…

የቀጣዩ መንግሥታችን ሸክም

የቀጣዩ መንግሥታችን ሸክም

ለሌሎችም ያካፍሉ

Google1

“እሳቸው በመጡና ድንጋይ በበሉ” አለች አሉ አንዷ የዳግም ዘማች ባለቤትና የቤት ሙሉ ልጆች እናት፡፡ በደርግ ጊዜ ነው፤ ወጣት-ሽማግሌ ባሏ ለዳግመኛ ሀገራዊ ወታደራዊ ግዳጅ ተጠርተው ሄደዋል፡፡ “አባታችን ናፈቀን” የሚሉ ብዙ ልጆች አሏት፡፡ ከልጆቿ ጋር የሚኖሩት በድህነትና በጠባብ ቤት ውስጥ ነው፡፡ ሰው ሊጠይቃት በመጣ ቁጥር የባለቤቷን ከዘመቻ መመለስ አጥብቃ እንደምትሻ ትናገራለች፡፡ አንዱ…

አንድነት ኃይል ነው፤ መበታተን ጥቃት ነው፣ አክሎግ ቢራራ (ዶ/ር)

አንድነት ኃይል ነው፤ መበታተን ጥቃት ነው፣ አክሎግ ቢራራ (ዶ/ር)

ለሌሎችም ያካፍሉ

Google1

በሃገር ውስጥም ሆነ ከሃገር ውጭ የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚዎች እንዲያስቡበት የምመኘውና አደራ የምለው የህወሓት/ኢህአዴግ መንግሥት እድሜውን ለማራዘም ለሚያደርገው ያልተቆጠበ ሴራና ሰለባ ምርኮኛ መሆን የለባችሁም/የለብነም የሚል ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚፈልገውና የሚመኘው የእርስ በርስ መጠላለፍና ለስልጣን መሻማትን አይደለም፤ አብሮና ተባብሮ አምባገነኑን ስርዓት በዲሞክራሳዊ ስርዓት መተካትና ዘላቂነትና ፍትሃዊነት ያለው የእድገት በርና መሰረት እንዲከፈትለት ነው። ስለሆነም፤…

ከሆነ ማጋራት ነው። ተመችቶኛል ለሞራል ነው።

ከሆነ ማጋራት ነው። ተመችቶኛል ለሞራል ነው።

ለሌሎችም ያካፍሉ

Google1

ይህንን መልእክት ጀግናው እስክንድር ነጋ ፍዳ ከሚያይበት እስር ቤት ነው ለኛ የላከልን። ጥቁር ሳምንት የሚባል ዘመቻ መጀመሩን በኢሳትም ሰምተናል። የኛ ነገር በዚህኛው ዘመቻ ትኩረት ማድረግ ያለብን ምን እንደሆነ ግልፅ ያልነበረና ሁላችንም በያለንበት በመሰለን እንዲሆን ያው ተትቷል። ለማንኛውም ስንቶቻችን ድርሻ አደረግንበት?። በግሌ ሁሌም በጣም ሊሰራበት ይገባል የምለውን። ለህዝባዊ እንቢታው ወሳኝ የሆነውን።…

አዲሱ የዳያስፖራ የትግል ስልት

አዲሱ የዳያስፖራ የትግል ስልት

ለሌሎችም ያካፍሉ

Google1

የባለስልጣናትን ንግግር በማቋረጥ የሚፈጽሙትን በደል ለሚዲያና ለዓለም ማህበረሰብ ማሰማት አንዱ የሰላማዊ ትግል ስልት ነው፡፡ በህዝብ ላይ በደል በፈጸሙ ባለስልጣናት፣ የኩባንያ ባለሃብቶች፣ ግለሰቦች ለሚዲያ በቀረቡበት ወቅት አሊያም በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ አሜሪካ ውስጥም ጮኸት እንደተደረገባቸው ይነገራል፡፡ ለአብነት ያህል በምርጫ ክርክሮች መሃከል በመናር ላይ የነበሩ ባለስልጣናት በፖሊሲያቸው የማይስማሙ ዜጎች ንግግራቸውን በማቋረጥ መቃወም፣ ማሸማቀቅ…

Page 1 of 178123Next ›Last »